Egen sikkerhet

  • Forklar hvorfor egen sikkerhet alltid er første prioritet.
  • Forklar rekkevidden av å tenke på andres sikkerhet.