Flyte blyant til pil

Eleven starter med å flyte loddrett, deretter overt til å flyte som en pil.