Fra ball til pil

Eleven puster godt inn og prøver først å flyte som en ball. Deretter strekker eleven kroppen ut i linjeholdning, som en pil.

Etter hvert kan eleven prøve å gjøre det hele til ein dynamisk bevegelse