Rakett med rotasjon

Eleven sparkar frå på botnen, som ei pil. Ved å droppe den eine armen ned, medan han/ho sparkar i frå, vil eleven skape rotasjon.

Minn eleven på å halde linja og ha breitt fråspark.