Rakett

Eleven sparkar godt i frå på botnen, medan han/ho samlar kroppen til ei linje, og sprett opp i lufta. Eleven kan prøve å lande på den plassen han/ho starta frå.