Ryggcrawlvending

Eleven skal prøve å vende i rygg ved å rotere rett framover. Etter føtene er i veggen sparker ein frå på rygg for så å gjennomføre undervannskick før oppgangen.


Følg med at eleven får heile vendingen til å gå i eit utan opphald i bevegelser.