Motorbein som pil med rotasjon

Eleven ligger som en pil på magen - gjør beinspark - dreier på ryggen - gjør beinspark - puster - dreier tilbake på magen og fortsetter beinsparkene. Eleven forsøker å opprettholde god linjeholdning i rotasjonen.

Dersom eleven har tendens til sykkelbeinspark, kan du minne om at det er lurt å fokusere på at stortærne skal sloss med hverandre når de sparker - dette fører ofte til at sykkelbeinsparkene forsvinner.