Gjennomføring og forberedelser

Elevene skal innen 7. trinn tilegne seg kompetansen å berge seg selv, for så å forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vann ute i naturen innen 10. trinn.

Det er kaldere inne enn ute og det er derfor sentralt at opplæringen er godt forberedt med tanke på å holde varmen underveis og at den er trygg, lystbetont og utforskende. Utendørs vannmiljø kan også for noen elever være mer “skummelt” enn innendørs, som for eksempel at det er tare og tang, og annerledes bunnforhold. Elevforutsetningene kommer derfor tydeligere frem.  

Et inkluderende klassemiljø