Grunnleggende svømmeteknikker og hvile

Å kunne berge seg selv handler om å ta seg til land/fast punkt og komme seg trygt opp på land etter opphold i vann/sjø.  Dette kan innebære kortere eller lengre forflytninger i vann/sjø og å disponere krefter. Gode svømmeferdigheter og det å kunne hvile i vann, er viktig for selvberging. 

Se også:

Grunnleggende svømmeteknikker

Varierte svømmeteknikker