Trygg opplæring i basseng

Trygg opplæring ved vann inne handler om at elevene oppnår kompetanse i å ivareta egen sikkerhet ved bassengområdet, og å kunne tilkalle hjelp fra en voksen. Å øve på trygg ferdsel handler om å bli kjent med det lokale opplæringsmiljøet og de muligheter, farer og fasisliteter som er der, og rammer og rutiner for hvor man ferdses. Å øve på trygg ferdsel inne innebærer også opplæring i orden og atferd i garderobe, og for eksempel samtaler rundt kropp, identitet og bekledning.

Start gjerne opplæringen i klasserommet. Hva er trygg ferdsel ved vann?  Eleven skal vite at ved et uventet fall i vann eller ved å være i vann, så kan hodet og ansiktet komme under. Eleven skal vite hvordan de kan påkalle hjelp fra en voksen. Øv gjerne også på hvordan man holder orden på egne klær i garderoben. Husk å framsnakke gleden av å være i vann! Hva gleder du deg til? Er det noe du gruer deg til?

Gjennom samtaler i klasserommet og først å bli kjent i det lokale opplæringsmiljøet i svømmehallen uten å gå i vannet, åpnes det opp for at eleven kan stille spørsmål og reflektere over de ulike sidene ved trygg fersel ved og i basseng/vann.  Det kan også åpnes opp for gode samtaler rundt kropp og identitet og atferd i garderoben og hvorfor. Dette kan gi eleven trygghet før hen skal ha opplæring i basseng. 

Et inkluderende læringsmiljø

Læringsfisken (PDF)

Klasseledelse i praksis

Skolemiljø (udir.no)

Ha det fint sammen (jegvet.no)

Mine følelser (jegvet.no)

 

 

Aktiviteter for trygg opplæring i basseng

Aktivitetene på denne siden kan du bruke som inspirasjon og støtte til samtaler rundt trygg opplæring i basseng