Svømme-, selvberging- og livredningsopplæring i grunnskolen

- fordi eleven skal bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge seg selv og andre

Om opplæringen

Badestigen

Under finner du en progresjon med aktiviteter knyttet til kompetansen eleven skal tilegne seg i kjerneelementene "Bevegelse og kroppslig læring" og "Uteaktiviteter og naturferdsel". Gjennom opplæringen skal eleven forstå sammenhenger, mestre utfordringer, og bruke det de har lært i nye situasjoner.